Hållbarhetsrapport Brenderup AB 2019

Om hållbarhetsrapporten

Detta är Brenderup AB hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2019. Hållbarhetsrapporten omfattar Brenderup AB ( 556112-5302 ).
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelser i ÅRL 6e och 7e kapitlet.

Vid upprättandet av hållbarhetsrapporten har vägledning av resultatindikatorer hämtats från Global Reporting Initiativs ( GRI ) men inte används fullt ut. Bakomliggande beräkningsfaktorer för måluppföljning har hämtats från leverantörers redovisning av påverkan.

Länk till hållbarhetsrapport 2019 (PDF)

Länk till hållbarhetsrapport 2018 (PDF)