Hållbarhetsrapport Brenderup AB 2020

Om hållbarhetsrapporten

Detta är Brenderup AB hållbarhetsrapport och avser räkenskapsåret 2020. Hållbarhetsrapporten omfattar Brenderup AB ( 556112-5302 ).
Hållbarhetsrapporten är upprättad i enlighet med bestämmelser i ÅRL 6e och 7e kapitlet.

Vid upprättandet av hållbarhetsrapporten har vägledning av resultatindikatorer hämtats från Global Reporting Initiativs ( GRI ) men inte används fullt ut. Bakomliggande beräkningsfaktorer för måluppföljning har hämtats från leverantörers redovisning av påverkan.

Länk till hållbarhetsrapport 2020 (PDF)

Länk till hållbarhetsrapport 2019 (PDF)

Länk till hållbarhetsrapport 2018 (PDF)